Giới thiệu – BP Law

Giới thiệu

Về công ty

TẦM NHÌN

“Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng vật tư công nghiệp cùng với các dịch vụ kỹ thuật và giao nhận liên quan.”

SỨ MỆNH

“Filtek cam kết mang đến nguồn vật tư công nghiệp chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với khách hàng”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng vật tư công nghiệp cùng với các dịch vụ kỹ thuật và giao nhận liên quan.

CHÍNH TRỰC

Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

TÔN TRỌNG

Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.

CÔNG BẰNG

Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

ĐẠO ĐỨC

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.

TUÂN THỦ

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

FILTEK mong muốn trở thành nhà cung cấp được yêu thích ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng uy tín, chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Filtek. Filtek xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Chính sách chất lượng luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo chất lượng, với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Ba lĩnh vực quan trọng tạo ra đòn bẩy cho Chiến lược phát triển dài hạn của Filtek là:

  • Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược.
  • Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.
  • Hoạch định và thực thi các lĩnh vực quản lý Kiến thức, Cải tiến và Sự thay đổi.

Đối với khách hàng

Đối với nhà cung cấp

Quản trị doanh nghiệp:

Trở thành doanh nghiệp có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.

Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc.

Hệ thống quản trị

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức của FILTEK được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một FILTEK vững mạnh.

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

Điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Filtek là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của công ty , bao gồm các nội dung về danh tính công ty, cách thức thành lập, góp vốn, bộ máy tổ chức, quản lý, hoạt động của công ty.

QUY CHẾ QUẢN TRỊ

Quy chế quản trị của Filtek là hệ thống các nguyên tắc và quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng, điều hành và được kiểm
soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của Filtek và những bên có quyền lợi liên quan đến công ty.

QUY TẮC ỨNG XỬ

Bộ quy tắc ứng xử của Filtek là cam kết đề cao Chính trực, thúc đẩy Tôn trọng, đảm bảo Công bằng, duy trì Tuân thủ và coi trọng Đạo đức, là kim chỉ nam cho tất cả hoạt động hàng ngày tại Filtek, nhằm vươn đến sự phát triển vững mạnh trong tương lai.