LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tư vấn đầu tư

linhvuc1

LCTV Brokerage & Investment là một tập hợp các nhà đầu tư tài chính giàu kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi tập trung đầu tư vào những công ty tăng trưởng, có lợi thế cạnh tranh, hoạt động đầu ngành trong các lĩnh vực như Dầu khí, hạ tầng, vận tải, thực phẩm, bán lẻ, dịch vụ tài chính...đầu tư vào các công ty tăng trưởng sẽ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Góp vốn cổ phần

linhvuc2

Ngoài thế mạnh là dịch vụ tư vấn tài chính, chúng tôi còn mong muốn hợp tác với các Doan nghiệp nhỏ và vừa nhằm tận dụng thế mạnh của nhau thông qua hình thức góp vốn cổ phần. Đây là một hình thức mà LCTV Brokerage & Investment có thể tham gia phát triển trong tương lai gần.

Nghiên cứu phân tích

linhvuc3

LCTV Investment luôn có những phân tích chuyên sâu về thị trường, về từng mã cổ phiếu cũng như đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp với từng giai đoạn của thị trường tài chính. Ngày nay, phân tích cơ bản và phân tích hành vi đang trở nên quan trọng và LCTV hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu và kỳ vọng của nhà đầu tư.

TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ CỦA LCTV INVESTMENT

img-tangtruong

Nhận Định Thị Trường

Bình luận diễn biến các sự kiện và nhân tố tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam hàng ngày

Báo Cáo Ngành

Báo cáo phân tích chuyên sâu về diễn biến và tiềm năng tăng trưởng của các ngành nghề chủ chốt

Báo Cáo Chiến Lược Đầu Tư

Báo cáo chiến lược đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Báo Cáo Trái Phiếu & Tiền Tệ

Đánh giá định kỳ về diễn biến trái phiếu chính phủ và lợi tức

Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích diễn biến tâm lý đầu tư và hoạt động giao dịch

Phân Tích Doanh Nghiệp

Báo cáo nghiên cứu phân tích chuyên sâu và xác định giá trị doanh nghiệp

Báo Cáo Vĩ Mô

Báo cáo phân tích vĩ mô về chính sách tài khóa tiền tệ, các chỉ số kinh tế và thương mại trọng yếu

Vietnam Primer

Hướng dẫn tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam

ĐẦU TƯ CÙNG LCTV INVESTMENT