Báo Cáo Tài Chính

XEM BÁO CÁO

DPM [MUA +21.2%] - Lợi suất cổ tức cao cùng các yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu dài hạn

Chúng tôi nâng giá mục tiêu của Tổng CTCP Phân bón & Hóa chất Dầu khí (DPM), chủ yếu đến từ lãi suất phi rủi ro và phần bù rủi ro thấp hơn trong mô hình định giá DCF của chúng tôi và nâng khuyến nghị thành MUA. Mặc dù lợi nhuận trong ngắn hạn phụ thuộc vào diễn biến giá khí và giá ure, nhà máy NH3-NPK mới sẽ là yếu tố hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Mức định giá hiện tại của DPM là phù hợp với mức chiết khấu khoảng 40% so với các công ty cùng ngành, nhưng lợi suất cổ tức 10,6% vẫn rất hấp dẫn.

download

DAG [MUA +23,8%] – Giá hạt nhựa PVC tăng ảnh hưởng đến biên LN gộp

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG). Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu do khả năng sinh lời bị ảnh hưởng khi giá hạt nhựa PVC tăng. Tuy nhiên, mức định giá P/E thấp hiện tại không phản ảnh triển vọng tăng trưởng vững chắc khi tăng trưởng công suất sẽ cho phép công ty tiếp tục có lợi thế từ nhu cầu khách hàng lớn hơn.

download

DAG [MUA +23,8%] – Giá hạt nhựa PVC tăng ảnh hưởng đến biên LN gộp

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG). Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu do khả năng sinh lời bị ảnh hưởng khi giá hạt nhựa PVC tăng. Tuy nhiên, mức định giá P/E thấp hiện tại không phản ảnh triển vọng tăng trưởng vững chắc khi tăng trưởng công suất sẽ cho phép công ty tiếp tục có lợi thế từ nhu cầu khách hàng lớn hơn.

download

Môi Giới

Môi giới và Tư vấn Đầu tư chứng khoán cho các cá nhân, tổ chức., đồng thời có nhiều cơ chế ưu đãi phù hợp.

Tư Vấn Đầu Tư

Thu xếp nguồn vốn, tư vấn niêm yết và tư vấn sáp nhập mua bán ( M&A ) cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chuyên Môn Cao

Mạng lưới rộng khắp và thông tin kịp thời, chuyên sâu, góp phần giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Cùng Đồng Hành

Thu xếp nguồn vốn, tư vấn niêm yết và tư vấn sáp nhập mua bán ( M&A ) cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.