Góp vốn cổ phần

Ngoài thế mạnh là dịch vụ tư vấn tài chính, chúng tôi còn mong muốn hợp tác với các Doan nghiệp nhỏ và vừa nhằm tận dụng thế mạnh của nhau thông qua hình thức góp vốn cổ phần. Đây là một hình thức mà LCTV Brokerage & Investment có thể tham gia phát triển trong tương lai gần.

tai-xuong

Môi Giới

Môi giới và Tư vấn Đầu tư chứng khoán cho các cá nhân, tổ chức., đồng thời có nhiều cơ chế ưu đãi phù hợp.

Tư Vấn Đầu Tư

Thu xếp nguồn vốn, tư vấn niêm yết và tư vấn sáp nhập mua bán ( M&A ) cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chuyên Môn Cao

Mạng lưới rộng khắp và thông tin kịp thời, chuyên sâu, góp phần giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Cùng Đồng Hành

Thu xếp nguồn vốn, tư vấn niêm yết và tư vấn sáp nhập mua bán ( M&A ) cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.