Lĩnh vực hoạt động

LCTV Brokerage & Investment có thế mạnh về tư vấn đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trải qua nhiều biến động của nền kinh tế từ những năm 2003 cho tới ngày hôm nay, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu dựa trên tâm lý đám đông, những nghiên cứu chuyên sâu về phân tích kỹ thuật, và am hiểu một cách sâu sắc về các công ty niêm yết. Hiện nay, LCTV B&I chú yếu hoạt động trên các lĩnh vực:

– Môi giới và Tư vấn Đầu tư chứng khoán cho các cá nhân, tổ chức.

– Thu xếp nguồn vốn, tư vấn niêm yết và tư vấn sáp nhập mua bán ( M&A ) cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– Góp vốn đầu tư tài chính, đầu tư vốn vào các doanh nghiệp.

LCTV Brokerage & Investment hiện nay đang là đối tác của nhiều công ty chứng khoán hàng đầu, như Công ty chứng khoán MB ( MBS ) và Công ty chứng khoán Đại dương ( OCS ), tại đây, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho Quý khách hàng, đồng thời có nhiều cơ chế ưu đãi phù hợp. Chúng tôi cũng có mạng lưới rộng khắp và thông tin kịp thời, chuyên sâu, góp phần giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Mọi thông tin liên hệ: mr. Đức ( 098 3369 007 )

Email: ngominhduc271281@gmail.com

skype: loi_cu_ta_ve_81

Trân trọng.

lvhd_pic

Môi Giới

Môi giới và Tư vấn Đầu tư chứng khoán cho các cá nhân, tổ chức., đồng thời có nhiều cơ chế ưu đãi phù hợp.

Tư Vấn Đầu Tư

Thu xếp nguồn vốn, tư vấn niêm yết và tư vấn sáp nhập mua bán ( M&A ) cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chuyên Môn Cao

Mạng lưới rộng khắp và thông tin kịp thời, chuyên sâu, góp phần giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Cùng Đồng Hành

Thu xếp nguồn vốn, tư vấn niêm yết và tư vấn sáp nhập mua bán ( M&A ) cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.