Ủy thác đầu tư

Dịch vụ ủy thác đầu tư là dịch vụ mà LCTV B&I cung cấp cho khách hàng, giúp các khách hàng đạt được mục tiêu tài chính của mình. Với kinh nghiệm đầu tư, chúng tôi sẽ xây dựng một danh mục tập trung vào những Công ty hàng đầu, có tiềm năng tăng trưởng mạnh, đồng thời, giảm thiểu các rủi ro có thể phát sinh trước những biến động thất thường của thị trường.

20-inv-u1

Môi Giới

Môi giới và Tư vấn Đầu tư chứng khoán cho các cá nhân, tổ chức., đồng thời có nhiều cơ chế ưu đãi phù hợp.

Tư Vấn Đầu Tư

Thu xếp nguồn vốn, tư vấn niêm yết và tư vấn sáp nhập mua bán ( M&A ) cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chuyên Môn Cao

Mạng lưới rộng khắp và thông tin kịp thời, chuyên sâu, góp phần giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Cùng Đồng Hành

Thu xếp nguồn vốn, tư vấn niêm yết và tư vấn sáp nhập mua bán ( M&A ) cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.