Triết lý kinh doanh

mutual-funds-and-equity-risk

Triết lý đầu tư

Quá trình xây dựng và hiệu quả quản lý một danh mục đầu tư ngày càng trở nên khó khăn trong thời gian qua. Một sự gia tăng đáng kể về số lượng các tài sản có thể đầu tư vào một nền kinh tế toàn cầu và truy cập tức thời thông tin hầu như vô hạn chỉ là một vài ví dụ về những gì đã làm quản lý danh mục đầu tư là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, qua nhiều năm nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm cá nhân, LCTV Brokerage & Investment thấy rằng chúng tôi đã phát triển một triết lý về quản lý đầu tư và một tập hợp các niềm tin cốt lõi, một lợi thế lâu dài trên hầu hết các nhà đầu tư. Điều này sẽ giúp loại bỏ các tác động tiêu cực như những cảm xúc sợ hãi và tham lam có thể xuất hiện trong hoạt động đầu tư của chúng tôi, và sẽ thúc đẩy sự kiên nhẫn, kỷ luật và tập trung dài hạn, đã được chứng minh là nền tảng của hầu hết các chiến lược đầu tư thành công.

Về phân bổ tài sản

Khía cạnh quan trọng nhất của triết lý của chúng tôi về quản lý danh mục đầu tư là phân bổ tài sản của nhà đầu tư, có nghĩa là, số tiền tương đối đầu tư vào các loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, các công ty lớn hoặc các công ty nhỏ, nước ngoài hoặc tài sản trong nước, là những gì thúc đẩy lợi nhuận nhà đầu tư sẽ đạt được theo thời gian. Chúng tôi dành phần lớn thời gian và nỗ lực để phân bổ tài sản tối ưu là cho danh mục đầu tư. Các bước quan trọng đầu tiên trong việc xây dựng phân bổ tài sản thích hợp cho danh mục đầu tư của bạn là để xác định như thế nào nên được đầu tư vào tài sản thu nhập theo định hướng, giống như trái phiếu, và bao nhiêu cần được dành cho cổ phiếu, đầu tư theo định hướng. Nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn đưa ra quyết định này dựa trên nhu cầu và mong muốn của họ đối với thu nhập hiện tại. Chúng tôi, tuy nhiên, tập trung vào dòng tiền thời gian và số tiền lưu chuyển tiền tệ, cơ hội cho sự tăng trưởng. Cách tiếp cận của chúng tôi để xác định bao nhiêu của một danh mục đầu tư sẽ được phân bổ cho thu nhập cố định dựa trên hai yếu tố, bao nhiêu tiền mặt bạn có kế hoạch thu hồi trong vòng 3 năm tiếp theo từ danh mục đầu tư này, cùng với việc đánh giá của bạn cho một sự suy giảm trong giá trị của danh mục đầu tư trong tương lai gần (dưới 3 năm). Chúng tôi cảm thấy rằng để tạo ra các tỷ lệ dài hạn tốt nhất, một danh mục đầu tư nên được đảm bảo nhu cầu thanh khoản trong ngắn hạn và cho phép bạn ngủ ngon vào ban đêm/

Chúng tôi tập trung đầu tư vào các Cổ phiếu tăng trưởng, và có khả năng phát triển trong tương lai. Các công ty này thường tạo ra nhiều dòng tiền nhiều hơn nhờ việc họ có thể triển khai lại dự án mới và thường trả cổ tức cho cổ đông, tăng sự chắc chắn và giảm sự biến động của giá cổ phiếu của họ. Đây là một trong những cách mà chúng tôi cố gắng để thêm lợi nhuận gia tăng ở trên mà không lo lắng về giá trị của danh mục đầu tư của bạn nếu giảm giá. Chúng ta phải hiểu rằng có một số loại rủi ro, và đôi khi làm giảm một nguy cơ thực sự khác, ví dụ như Lạm phát, sự gia tăng giá cả hàng hóa theo thời gian, làm cho tiền đồng ngày mai có giá trị thấp trong điều kiện sức mua thực tế. Vì vậy, chúng ta cần phải kiểm soát rủi ro đó bằng cách đầu tư vào các tài sản sẽ tăng giá theo thời gian để duy trì sức mua thực tế, và các khoản đầu tư được thêm rất nhiều khả năng để thực hiện việc này trong thời gian dài hơn so với các khoản đầu tư thu nhập cố định.


Môi Giới

Môi giới và Tư vấn Đầu tư chứng khoán cho các cá nhân, tổ chức., đồng thời có nhiều cơ chế ưu đãi phù hợp.

Tư Vấn Đầu Tư

Thu xếp nguồn vốn, tư vấn niêm yết và tư vấn sáp nhập mua bán ( M&A ) cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chuyên Môn Cao

Mạng lưới rộng khắp và thông tin kịp thời, chuyên sâu, góp phần giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Cùng Đồng Hành

Thu xếp nguồn vốn, tư vấn niêm yết và tư vấn sáp nhập mua bán ( M&A ) cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.