Trung tâm phân tích

BÁO CÁO PHÂN TÍCH

DPM [MUA +21.2%] - Lợi suất cổ tức cao cùng các yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu dài hạn

Chúng tôi nâng giá mục tiêu của Tổng CTCP Phân bón & Hóa chất Dầu khí (DPM), chủ yếu đến từ lãi suất phi rủi ro và phần bù rủi ro thấp hơn trong mô hình định giá DCF của chúng tôi và nâng khuyến nghị thành MUA. Mặc dù lợi nhuận trong ngắn hạn phụ thuộc vào diễn biến giá khí và giá ure, nhà máy NH3-NPK mới sẽ là yếu tố hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Mức định giá hiện tại của DPM là phù hợp với mức chiết khấu khoảng 40% so với các công ty cùng ngành, nhưng lợi suất cổ tức 10,6% vẫn rất hấp dẫn.

download

DAG [MUA +23,8%] – Giá hạt nhựa PVC tăng ảnh hưởng đến biên LN gộp

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG). Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu do khả năng sinh lời bị ảnh hưởng khi giá hạt nhựa PVC tăng. Tuy nhiên, mức định giá P/E thấp hiện tại không phản ảnh triển vọng tăng trưởng vững chắc khi tăng trưởng công suất sẽ cho phép công ty tiếp tục có lợi thế từ nhu cầu khách hàng lớn hơn.

download

DAG [MUA +23,8%] – Giá hạt nhựa PVC tăng ảnh hưởng đến biên LN gộp

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG). Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu do khả năng sinh lời bị ảnh hưởng khi giá hạt nhựa PVC tăng. Tuy nhiên, mức định giá P/E thấp hiện tại không phản ảnh triển vọng tăng trưởng vững chắc khi tăng trưởng công suất sẽ cho phép công ty tiếp tục có lợi thế từ nhu cầu khách hàng lớn hơn.

download

TIN TỨC GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Cung cấp thông tin về giá cả và kinh tế của thị trường ,thị trường chứng khoán , bất động sản…

TIN TỨC CHỨNG KHOÁN

Diễn biến thị trường chứng khoán cập nhật nhanh, chính xác, đầy đủ trên các sàn HoSE – HNX – UpCom.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Bình luận Bình luận diễn biến các sự kiện và nhân tố tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam hàng ngày

BÁO CÁO NGÀNH

Báo cáo phân tích chuyên sâu về diễn biến và tiềm năng tăng trưởng của các ngành nghề chủ chốt

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích diễn biến tâm lý đầu tư và hoạt động giao dịch

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP

Báo cáo nghiên cứu phân tích chuyên sâu và xác định giá trị doanh nghiệp

VIETNAM PRIMER

Hướng dẫn tham gia thị trường chứng khoán Việt Na

BÁO CÁO VĨ MÔ

Báo cáo vĩ mô về chính sách tài khóa tiền tệ, chỉ số kinh tếthương mại